Геоінформаційні системи

Викладач:
к.т.н., доцент Тимашов Олександр Олександрович
Кафедра:
Системного аналізу та теорії прийняття рішень
Web-сторінка:
Форма контролю:
іспит
Кількість годин:
 • лекції - 20 год.
 • самостійна – 69 год.
 • загалом - 3 кредитів ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

Ознайомлення студентів з історією ГІС, з основними поняттями і термінами ГІС; ознайомити з існуючими ГІС, їх місцем в сучасній, науці і техніці; технічним, програмним і інформаційним забезпеченням ГІС; вивчення типової структури сучасних геоінформаційних систем (ГІС) та їх функціональних можливостей, дати уявлення про особливості створення ГІС, апаратне і програмне забезпечення; про прикладні ГІС, включаючи ГІС муніципального, кадастрового, екологічного і іншого призначення; виробити у студентів навики практичного використовування типових ГІС для досягнення поставленої задачі, навичок роботи з однією з доступних ГІС а також дати систематичний огляд методів і принципів організації та оперування великими обсягами даних із застосуванням сучасних інформаційних засобів і технологій.

Студент повинен отримати навички роботи із зазначеними вище системами в якості користувача, а також створення на їх основі ГІС-технологій, розробки в середовищі ГІС власних додатків.

Ознайомлення з ГІС ісистемами СД, які розробляються і застосовуються з метою розв’язання наукових і прикладних задач з моніторингу екологічних ситуацій, раціональному використанню природних ресурсів, а також інфраструктурного проектування, місцевого та регіонального планування, з метою прийняття оперативних заходів в умовах надзвичайних ситуацій.

Курс забезпечує опанування комп‘ютерними технологіями: підготовки даних та графічних документів, електронних карт, обробки зображень, математичного аналізу даних на комп‘ютері, пошуку інформації в Інтернет, програмування задач аналізу даних. Отримані знання використовуються студентами для розуміння проблем Business Intelligence систем, а також для проектування і розробки систем бізнес-аналізу, звітних систем та систем із застосуванням Data Mining.

Протягом курсу студент повинен набути таких знань та вмінь:

Знати:

 1. стан і перспективи розвитку ГІС, місце ГІС серед інших інформаційних систем;
 2. основні принципи побудови ГІС, їх організацію і можливості;
 3. особливості програмних і інструментальних засобів ГІС;
 4. можливості практичного застосування ГІС в управлінні, бізнесі, науці і техніці;
 5. основні визначення, що відносяться до концепції управління сховищами даних, основні вимоги (і засоби їх забезпечення ) до сховищ даних , технології, що забезпечують маніпулювання сховищами даних.

Вміти:

 1. обрати необхідні умови для створення проекту ГІС з урахуванням вимог замовника для ГІС різного призначення;
 2. розробити схему і методику для оптимального вирішення оставленої задачі;
 3. побудувати необхідну для конкретного ГІС проекту базу даних;
 4. проектувати багатовимірні куби даних;
 5. володіти технологіями, що забезпечують маніпулювання сховищами даних;
 6. використовувать для реалізації проекту програмне забезпечення типу MapInfo, ArcView, WinGIS.

Структура дисципліни включає 8 тем:

Тема 1. Технологія зберігання даних при прийнятті рішень.

Тема 2. Сховище даних (Data Warehousing) у вигляді ненормалізованих баз даних. Структура ГІС як інтегрованої системи.

Тема 3. Багатовимірні системи управління базами даних. Функціональні можливості сучасних ГІС.

Тема 4. Заповнення сховища даними. Місце ГІС серед інших автоматизованих систем.

Тема 5. Створення багатовимірного сховища даних (куба). Інструментальні засоби ГІС, призначення і можливості.

Тема 6. Технологія аналітичної обробки даних (OLAP). Основні пакети ГІС, що використовуються в даний час і їх характеристики.

Тема 7. Інтеграція Web - технології і технології Сховища. застосування ГІС.

Тема 8. Підтримка розподілених даних.