Використання інтернет - порталу E-olimp
для підготовки до олімпіад з програмування

При підготовці фахівця в процесі навчання істотну роль відіграють системи дистанційної освіти, що включають в себе сукупність організаційних, телекомунікаційних, педагогічних і наукових ресурсів. Дистанційна освіта сьогодні стає помітною складовою системи вищої школи. Вона дозволяє обирати зручний час, місце і темп навчання кожному учневі; підвищити свою кваліфікацію, придбати спеціальність без відриву від дому і роботи; здобувати вищу дистанційну освіту особам, позбавленим можливості здобути традиційну освіту. Однією з таких систем, присвячених дистанційному навчанню програмуванню, є інтернет портал E-olimp.
Інтернет-портал E-olimp створений для залучення студентів та учнів загальноосвітніх шкіл до участі в олімпіадах з програмування, які підвищать якість підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій та програмування.
Інтернет-портал E-olimp створювався і удосконалювався, починаючи з 2007 року.
Адміністраторами порталу є:
  • Медведєв Михайло Геннадійович - доцент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Присяжнюк Анатолій Васильович - вчитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформатики № 17, міста Бердичів
  • Жуковський Сергій Станіславович - старший викладач Житомирського університету імені Івана Франка, вчитель інформатики ліцею № 25 імені Н.А. Щорса
Портал E-olimp допомагає вчителю інформатики і викладачеві курсу програмування проводити факультативи, тренування і змагання. Дозволяє учням і студентам самостійно готуватися до олімпіад, а саме: вирішувати тематичні завдання, перевіряти свої рішення без участі вчителя, порівнювати рівень своїх знань і умінь з рівнем інших учнів і студентів, що, в свою чергу, створює прагнення до перемоги і стимулює до підвищення знань в даній області.
На даний момент портал підтримує чотири мови (українська, російська, англійська та азербайджанська), що дозволяє залучити до олімпіад та конкурсів учасників з різних країн світу.
При створенні системи E-olimp автори проекту поставили завдання зробити її доступною для широкої аудиторії користувачів, зручною у використанні, швидкою в роботі. Саме тому систему перевірки було зроблено у вигляді сайту, розміщеного в мережі Інтернет.
На даний момент підтримується компіляція рішень і їх тестування на мовах програмування Pascal, С / С + +, Java. Є можливість проводити особисті і командні змагання з АСМ правилами, а також за правилами учнівських олімпіад. Ведеться загальний рейтинг користувачів Інтернет - порталу та учасників змагань. Підтримується форум, на якому є можливість обговорювати змагання та окремі завдання. Є можливість створення груп, в яких можна проводити власний набір змагань - саме в групах проводяться дистанційні літні та зимові школи, читається курс лекцій з алгоритміки та структур даних студентам університетів.
Інформація бази даних обробляється за допомогою сервісів Інтернет порталу. Кожен бажаючий, зареєструвавшись у системі, може взяти участь у змаганнях, що проводяться порталом E-olimp. Або просто перевіряти свої рішення задач, умови яких знаходяться в базі даних сайту.
Після тестування вирішення завдань перераховується рейтинг учасника, який обчислюється за двома параметрами: кількість повністю вирішених завдань і кількість набраних балів. Це пов'язано з різним контингентом користувачів і правилами офіційних змагань. Нагадаємо, що за правилами учнівських олімпіад з програмування, рейтинг обчислюється за кількістю набраних балів, нарахованих в залежності від кількості пройдених тестів. А за правилами студентських ACM олімпіад переможцем стає той, хто повністю вирішив найбільшу кількість завдань. Завдання вважається вирішеним повністю, якщо воно пройшло всі тести, запропоновані членами журі. При однаковій кількості вирішених завдань враховується час. За кожну невдалу спробу нараховується штрафний час.
За час активної роботи порталу, починаючи з вересня 2009 року, було:
  • зареєстровано більше 13500 користувачів;
  • розміщено більше 3000 завдань;
  • перевірено більше 7400 000 рішень;
  • створено більше 200 груп користувачів;
  • проведено більше 200 тренувальних і офіційних змагань. Серед них: студентські та учнівські очні міжнародні школи з програмування (Туреччина, Азербайджан), дзеркала офіційних змагань районної (міської) олімпіади з інформатики Житомирської області, студентських АСМ олімпіад, Всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з інформатики, літніх і зимових шкіл з програмування (Харків , Севастополь).
За останній рік кожен день перевіряюча система Інтернет - порталу перевіряє від 1000 до 2000 рішень. На сайті щотижня проводиться від 1 до 4 змагань.
Щорічно, починаючи з 2009 року, на факультет кібернетики (на спеціальності прикладна математика та інформатика) надходить кілька десятків абітурієнтів - вихованців порталу. Під час навчання на факультеті саме вони приносять медалі вищої проби університету на міжнародних першостях з програмування, а згодом без особливих проблем проходять стажування у провідних компаніях світу, серед яких Фейсбук, Google і Sumsung.
Наприклад, в 2011 році більше 50 школярів - вихованців системи стали першокурсниками Львівського, Харківського, Донецького, Таврійського національних університетів.
Інтернет-портал дозволяє полегшити роботу вчителя і тренера при підготовці до олімпіад з інформатики, відкриває можливість обдарованим учням самостійно працювати, розвиватися, обмінюватися досвідом з однодумцями з різних регіонів України та світу.
На даний момент права керівника груп дано більше 70 користувачам порталу, які створили більше 100 груп і активно використовують їх для проведення змагань, тренувань, занять у школах і університетах України та інших країн (Росія, Білорусь, Польща, Туреччина, Азербайджан).
Портал E-olimp є зручним педагогічним засобом для підготовки учнів і студентів до олімпіад з програмування. Він також може бути використаний в подальшій професійній діяльності вчителя інформатики, спонукати до самоосвіти і самовдосконалення.
Завантажити презентацію про E-olimp