Летичевський Олександр Адольфович — доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР, академік НАН України, завідувач кафедри теоретичної кібернетики (1991–1994).

Народився 3 травня 1935 р. в м. Києві. В 1952 р. закінчив Київську СШ № 92 з срібною медаллю, в 1957 р. – механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за фахом “математика”. З 1957 р. – працював в Інституті кібернетики НАН України у відділі теорії цифрових автоматів, з 1981 р. очолив відділ рекурсивних обчислювальних машин (теперішній відділ алгебраїчних методів проектування обчислювальних систем).

У 1963 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом академіка В. М. Глушкова “Деякі питання теорії скінченних автоматів”, у 1971 р. – докторську дисертацію “Еквівалентність автоматів і дискретних перетворювачів”.

З 1964 р. – старший викладач, професор КДУ (за сумісництвом). Розробив і викладає нормативні курси “Сучасні проблеми кібернетики” та “Сучасні проблеми інформатики”. Звання професора отримав у 1982 р.

З 1990 р. – член-кореспондент АН УРСР.

З 1991 по 1994 р. – завідувач кафедри теоретичної кібернетики (за сумісництвом).

Підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук.

Наукові інтереси: прикладна теорія алгоритмів, теоретичне програмування, теорія автоматів і мов, алгебраїчне і логічне програмування, паралельні обчислення, символьні і алгебраїчні обчислення.

Лауреат Державних премій УРСР (1993, 2003) і Державної премії СРСР (1968), премії імені В. М. Глушкова (1985).

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 10 монографій, серед яких:

  • Автоматизация проектирования вычислительных машин. – К.: Наукова думка, 1975. – 230 с. (співавтори – Глушков В.М., Капітонова Ю.В.)
  • Методы синтеза дискретных моделей биологических систем. – К.: Вища школа, 1983. – 263 с. (співавтори – Глушков В.М., Годлевський А.Б.)
  • Математическая теория проектирования вычислительных систем. – М.: Наука, 1988. – 295 с. (співавтор – Капітонова Ю.В.)