Закусило Олег Каленикович — доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії педагогічних наук, академік АН ВШ України, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри дослідження операцій (з 1990), декан факультету кібернетики (1987–2004).

Народився 12 вересня 1947 р. в с. Піски Берестечківського р-ну Волинської обл. Батько – учитель математики, мати – бібліотекар.

З 1963 по 1965 рр. – учень республіканської фізико-математичної школи-інтернату при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, яку закінчив із золотою медаллю.

В 1970 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського університету. Там же в 1970–1972 рр. навчався в аспірантурі за фахом “теорія ймовірностей і математична статистика”, науковий керівник – академік НАН України В.С. Королюк.

В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію “Граничні теореми для процесів з дискретним втручанням випадку”. У 1989 р. – докторську дисертацію на тему “Марківські процеси з простими та складними функціями зносу”.

З 1990 р. – завідувач кафедри математичних основ кібернетики (нині – кафедра дослідження операцій). Звання професора цієї кафедри отримав у 1991 р.

З 1987 по 2004 р. – декан факультету кібернетики, з 2005 р. – проректор з наукової роботи, з 2008 р. – перший проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член-кореспондент Академії педагогічних наук України (з 2003), академік Академії наук ВШ України (з 2001), дійсний член Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем (з 1993).

Педагогічна діяльність О.К. Закусила спрямована на постійну модернізацію навчального процесу з врахуванням сучасних тенденцій в інформатиці і прикладній математиці. Результатом цього є впровадження нових спеціальностей, дисциплін і програм на факультеті кібернетики, створення нових навчальних планів, які стали зразковими в системі Міністерства освіти і науки України.

Підготував 5 кандидатів наук та 1 доктора наук (Іксанов О.М.).

Впродовж майже 20 років О.К. Закусило активно займається теоретичними і практичними аспектами питань застосування в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій. Під його керівництвом було випущено кілька електронних посібників для студентів університетів: “Алгебра”, “Дослідження операцій”, “Дискретна математика”. Була створена електронна бібліотека факультету кібернетики з близько 150 оригінальними навчальними посібниками, відкрита для широкого загалу.

Напрямки наукових досліджень – теорія ймовірностей і випадкових процесів, статистика випадкових процесів, теорія масового обслуговування, математичне моделювання.

О.К. Закусило — керівник наукової школи “Теорія стохастичних систем і прикладна статистика” фундаментально-наукового та прикладного спрямування. Основні напрями наукових досліджень цієї школи: теорія стохастичних систем та асимптотичний аналіз стохастичних моделей; теорія масового обслуговування; теоретична та прикладна статистика; теорія та статистика прикладних процесів; багатовимірний статистичний аналіз; теорія розподілів; програмно-алгоритмічне забезпечення методів прикладної статистики; теорія планування експерименту та її застосування в економіці, соціології, медицині та техніці; проблеми практичного впровадження статистичних методів.

У 1999 році отримав почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”. У 2004 році нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня.

Автор близько 130 наукових праць, в тому числі 1 навчального посібника та 2 монографій:

  • Марковські процеси з напівдетермінованими частинами траєкторій. – К.: ФАДА ЛТД, 2002. – 165 с.
  • Загальні процеси збереження з адитивним входом. – К.: Вид-во наукової книги, 1998. – 133 с.