Освітньо-науковий рівень "Доктор філософії"

Анотації дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №2)

Програми обов'язкових навчальних дисциплін

Графік навчального процесу ОНР "Доктор філософії" факультету комп’ютерних наук та кібернетики на I півріччя 2016/2017 навчального року

Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Екземенаційна сесія Науково-дослідницька робота
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
01.10.2016-25.11.2016 26.11.2016-02.12.2016 03.12.2016-08.04.2017

Графік навчального процесу ОНР "Доктор філософії" факультету комп’ютерних наук та кібернетики на ІI півріччя 2016/2017 навчального року

Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Екземенаційна сесія Канікули
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
09.04.2017-18.06.2017 19.06.2017-30.06.2017 з 01.07.2017

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ФАКУЛЬТЕТУ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІІ півріччя 2016-2017 н.р.

освітньо-науковий рівень «Доктор філософії»

День Час 113 – прикладна математика 121 – інженерія програмного забезпечення 122 – комп’ютерні науки 124 – системний аналіз
Понеділок - САМОПІДГОТОВКА
Вівторок - РОБОТА НА КАФЕДРАХ
Середа - САМОПІДГОТОВКА
Четвер 14.00-17.00 Філософія науки та інновацій
(технологічний модуль)

ауд. 216
доц. Черній Д.І.
П'ятниця 14.00-17.00 Studies in applied mathematics
ауд. 705
доц. Марченко О.О.
Аспірантські студії з інформаційних технологій
(за темами дисертаційних досліджень)

ауд. 705
доц. Марченко О.О.