Математична теорія ризику

Викладач:
кандидат фіз.-мат. наук, доцент Чечельницький Олександр Анатолійович
Кафедра:
Прикладної статистики
Web-сторінка:
Форма контролю:
залік
Кількість годин:
  • лекції – 18 год.
  • консультації - 2 год.
  • самостійна робота – 70 год.
  • загалом - 3 кредити ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

Кожного дня і впродовж всього життя ми зустрічаємось з різноманітними ризиками. Одні ризики можуть відбутися, або не відбутися з певною ймовірністю, інші з ймовірністю одиниця чекають на всіх, тоді це вже є людською долею. Якщо ви хочете знати як боротися з фінансовими наслідками можливих ризиків, як передбачати майбутнє на основі страхової (актуарної математики), тоді вам буде цікаво ознайомитись з курсом «Математична теорія ризиків та страхова справа». Люди, які цим професійно займаються називаються актуаріями і є шанованими співробітниками страхових компаній, банків, приватних пенсійних фондів, інвестиційних компаній та інших структур фінансового сектору. Наш курс дасть можливість ознайомитись з базовими моделями, поняттями і методами аналізу проблем страхування ризиків.

Мета дисципліни – полягає у подальшому поглибленні знань, пов’язаних з вирішенням актуальних проблем страхування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати: для вивчення „Математична теорія ризику” глави математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики.

вміти: користуватися знаннями з математичного аналізу, розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь, працювати зі стохастичними об’єктами.