Сучасні проблеми оптимізації та ідентифікації

Викладач:
д.ф.-м.н., проф. Наконечний Олександр Григорович
Кафедра:
Системного аналізу та теорії прийняття рішень
Web-сторінка:
Форма контролю:
залік
Кількість годин:
  • семінари - 28 год.
  • самостійна – 88 год.
  • загалом - 4 кредитів ECTS.

Актуальність дисципліни, практичне застосування

В проблемах системного аналізу соціально-економічних, фінансових, політичних процесів актуальними є задачі їх прогнозування, сценарного аналізу, класифікації і т.п. Ці питання тісно зв’язані з обробкою даних, де застосовуються математичні методи оптимізації та ідентифікації.

В рамках семінару будуть реферуватися роботи науковців, пов’язані з розвитком апарату оптимізації, ідентифікації, аналізу даних та їх застосуванням в різних областях.

Структура дисципліни

Складається з двох блоків.

  1. В першому блоці будуть розглянуті сучасні математичні методи обробки даних та оптимізації.
  2. В другому блоці будуть розглянуті питання про застосування теоретичних методів до аналізу процесів в соціальних мережах.