Лебєдєв Євген Олександрович

Посада:
завідувач кафедри прикладної статистики
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 707
Телефон:
259-05-20
E-mail:
Наукові інтереси:
асимптотичний аналіз гіллястих процесів, стохастичні мережі.

Публікації

 1. Лебєдєв Є.О., Братійчук М.С., Чечельницький О.А., Шарапов М.М., Розора І.В. Збірник задач з прикладної статистики. Посібник з Грифом МОН України. // К. – 2010.
 2. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Вступ до теорії імовірнстей. Посібник з Грифом МОН України. // К.: ВПЦ "Київський університет". – 2010. – 151 с.
 3. Лебєдєв Є.О., Чечельницький О.А., Касьянов А.А. Асимптотичні властивості багатоканальної мережі з двовимірним пуассонівським вхідним потоком вимог. // Вісник Київського університету, серія: фізико – математичні науки. – 2010, – № 3, – с. 120-123.
 4. Лебєдєв Є.О., Мензатов Л.Ш. Максимізація прибутку та мінімізація ризику для мереж Ерланга. // Вісник Київського університету, серія: фізико – математичні науки. – 2010, – № 2, – с. 96-101.
 5. Лебедев Е.А., Семенов В.В. Функциональная предельная теорема для ветвящихся процессов. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2010, – № 3, – с. 152–161.
 6. Лебєдєв Є.О., Усар І.Я. Про системи з повторними викликами та керованим вхідним потоком. // Доповіді Національної академії наук України. Київ. – 2009, – Випуск 5, – с. 52-59.
 7. Лебедев Е.А., Макушенко И.А. Оптимальное распределение информационных потоков в сетях полумарковского типа. // Теорія вероятностей, математическая статистика и их приложения. Сборник научных статей. Минск., РИВШ. – 2009, – Выпуск 2, – с. 80-87.
 8. Лебєдєв Є.О., Прищепа О.В. Системи з повторними викликами, нетерплячими вимогами та керованим вхідним потоком. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2008.
 9. Лебєдєв Є.О., Пономарьов В.Д. Оптимізація систем з повторами і скінченним числом джерел вимог. // Вісник Київського університету. № 2.
 10. Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Курс лекцій з теорії ймовірностей. // К.: Норіта-плюс. – 2007. – 168 с.
 11. Лебєдєв Є.О., Прищепа О.В. Стохастичні системи з повторними викликами та нетерплячими вимогами. // Вісник Київського університету, Серія: фізико-математичні науки. – 2007, – № 2, – с. 169-173.
 12. Лебедев Е.А., Макушенко И.А. О максимизации прибыли и минимизации риска в сетях полумарковского типа. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2007, – № 2, – с. 65-79.