Гладкий Анатолій Васильович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
старший науковий співробітник
Аудиторія:
№ 210
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
методи математичного моделювання стаціонарних (нестаціонарних) задач прикладної математики і екології, чисельно-аналітичні методи моделювання хвильових процесів, які описуються еліптичними (параболічними типу Шредінгера) хвильовими рівняннями з комплексним несамоспряженим оператором.

Читає курси:

  • Методи оптимізації
  • Розв'язування рівнянь з комплексним оператором