Хіміч Олександр Миколайович

Посада:
професор
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
старший науковий співробітник
Аудиторія:
№ 212
Телефон:
269-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп'ютерні алгоритми, методи паралельних обчислень, програмне забезпечення, інтелектуальні комп'ютерні системи, математичне моделювання.

Публікації

  1. Химич А.Н., Попов А.Г., Прохур Н.З. Алгоритмы расчета 'язких течений на MIMD-компьютерах. // Ж.: «Управляющие системы и машины». – 2008, – №2, – с. 60-63.

Читає курси:

  • Дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними
  • Методи паралельних обчислень