Вакал Юлія Євгеніївна

Посада:
асистент
Науковий ступінь:
Звання:
Аудиторія:
№ 215
Телефон:
259-05-32
E-mail:
Наукові інтереси:
резонанси в гамільтонових системах, КАМ-терія, фрактальна та хаусдорфова розмірність торів.

Публікації

  1. Вакал Ю.Є., Парасюк І.О. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи з півтора ступенями вільності, близької до гамільтонової. // Нелінійні коливання. – 2011. – Т.14, № 2. – с. 147-180.
  2. Вакал Ю.Є., Парасюк І.О. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогоровських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2008. – Вип. 20. – с. 63-65.

Читає курси:

  • Математичний аналіз
  • Чисельні методи
  • Чисельні методи математичної фізики