Провотар Олександр Іванович

Посада:
професор, завідувач кафедри інформаційних систем
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 606
Телефон:
259-05-11
E-mail:
Наукові інтереси:
теорія абстрактних обчислювальних структур (теорія категорій), некласичні логіки, біоінформатика, програмування.

Публікації

 1. Провотар О.І., Кривий С.Л., Сергієнко І.В. Агебраїчні аспекти інформаційних технологій. // Київ, Наукова думка. – 2011. – 393 c.
 2. Провотар А.И., Провотар А.А., Ляшко В.В. К вопросу о квазифрантальных образованиях воды и их роли в информациоеных взаимодействиях. // Ж:. «Компьютерная математика». – 2011, – № 2, с.
 3. Провотар О.І., Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки: навчальний посібник. // Київ, Вид. Київського нац. Університету ім. Т. Шевченка. – 2010. – 205 с.
 4. Провотар А.И., Лапко А.В. О некоторых подходах к вычислению неопределенностей. // Ж:. «Проблеми програмування». – 2010, – № 2-3 – с. 22-28.
 5. O.I. Provotar, L.O. Katerynych Homeopath: Diagnostic information system. // Jornal of Mathematics and Applications. – 2010, – N 32, – p. 75-84.
 6. Провотар О.І., Протасова О.Д. Врівноважені два-розбиття графів. // Кибернетика. Сер. фіз.-мат. наук. – 2010. – № 10, – c. 41-43.
 7. Провотарь О.И., Катеринич Л.О. Нейронечеткие модели диагностики в системе Н-Гомеопат. // Ж.: «Проблеми програмування». – 2010, – Вип. 2-3, – с. 636-641.
 8. Провотар О.І., Протасова О.Д. Розбиття графів методом незалежних підмножин. // Доповіді НАН України. Сер. фіз.-мат. наук. – 2010, – № 10. – c. 41-43.
 9. O.I. Provotar, L.O. Katerynych Neural networks diagnostics in Homeopath system. // Iternational Jornal «Information Technologies and Knowledge». – 2008, – vol. 15, – p. 89-93.
 10. Провотар О.И., Василик П.В. О паралогичности некоторых логических построений. // Ж.: «Кибернетика и системный анализ». – 2008, – № 3, – с. 180-186.
 11. Провотар О.И. К вопросу об алгоритмизации процесса диагностирования в системе Гомеопат. // Ж.: ”Компьютерная математика”, Інститут ейронних и им. В.М.Глушкова. – 2008, – № 2, – с. 152-15.
 12. Провотар О.И. Формализация: алгоритмический подход. // Ж.: «Проблеми програмування». – 2008, – № 2-3, – с. 37-40.
 13. Провотар О.І., Рудаков В.Е. Поиск общих принципов формализации в теоретических и прикладных исследованиях. // Ж.: «Комп’ютерна математика». – 2007, – N2, – с. 71-79.

Академічні нагороди і премії:

 • Лауреат премії імені М. Островського в області науки і техніки, 1987
 • Лауреат премії імені В.М. Глушкова, 1999
 • Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 2003