Кафедра Системного аналізу та теорії прийняття рішень

Напрямки наукових досліджень:

  • теорiя систем;
  • системний аналiз та його застосування в технологiчних процесах;
  • математичнi моделi та методи прийняття рiшень для моделювання i управлiння;
  • моделi та методи оптимiзацiї систем та їх застосування в iнженерному проектуваннi, економiцi, менеджментi, маркетинзi;
  • проектування та створення баз даних та баз знань, баз моделей прийняття рiшень,
  • створення iнтегрованих систем пiдтримки прийняття рiшень та експертних систем.

Рекламні матеріали

Плакат кафедри

Штат кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень

Контакти

  • Адреса: просп. Академіка Глушкова 4д, кімнати 307, 402-404, 604, 609, Київ, Україна, 03187.
  • Телефон: +38(044)259-05-34
  • Web: satr.unicyb.kiev.ua
  • E-mail: satr2011 [at] ukr.net