Наконечний Олександр Григорович

Посада:
завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень
Науковий ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Звання:
професор
Аудиторія:
№ 307
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
проблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi та проблеми системного аналiзу процесiв рiзної природи.
Громадська робота:
Президент АН ВШ України.

Публікації

 1. Наконечний А.Г., Бейко І.В., Зінько П.М. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7429 від 06.08.2010). // Рівне, НУВГП, 2011. – 624 с.
 2. Наконечний А.Г., Верес М.М., Стащук Б.В. Гарантовані оцінки розв’язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2011, – № 1(104), – с. 85-96.
 3. Наконечний А.Г., Чухрай Л.В. Оптимальні гарантовані оцінки розв’язків параболічних рівнянь з розривними коефіцієнтами. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2011, – № 1, – с. 27-41.
 4. Наконечний А.Г., Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана. // Доповіді НАН України. – 2010, – № 2, – с. 43-50.
 5. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теорія електропереносу системами з вузькими енергетичними зонами в магнітному полі. //Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2009, – № 3, – с. 158-163.
 6. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теорія спінового транспорту в магнітовпорядкованих кристалах. // Вісник Київського Університету Серія фізико-математичні науки. – 2009, – № 2, – с. 145-148.
 7. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теория спин-зависимого транспорта в системах с сильными электронными корреляциями. // Наносистеми, Наноматеріали, Нанотехнології. – 2009, – № 4 т.7, – с. 963-98.
 8. Наконечний А.Г., Репецький С.П., Стащук Б.В. Теория электропроводности неупорядоченных систем с сильными электронными кореляциями. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2009, – № 2(98), – с. 41-67.
 9. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Трофимчук О.Ю. Моделирование процессов конвекции-диффузии на основе многомерного интегро-дифференциального уравнения с вырождающейся параболичностью. // Кибернетика и системный анализ. – 2009, – № 2, – с. 83-96.
 10. Наконечний А.Г., Демиденко С.В. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2009, – № 1, – с. 23-30.
 11. Наконечний А.Г., Марценюк В.П. Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень. // Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2009. – 407 с.
 12. Наконечний А.Г., Жук С.М. Оцінювання розвязків алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності. // Рівне, НУВГП, 2009. – 120 с.
 13. Наконечний А.Г., Верес М.М. Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром. // Київ, Логос, 2007. – 116 с.
 14. Наконечний А.Г., Жук С.М., Демиденко С.В. До проблеми мінімаксного оцінювання розв’язків одновимірних крайових задач. // Таврійський вісник інформатики і математики. – 2007, – № 1, – с. 7-24.
 15. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Трофимчук О.Ю. Модель оптимального управления системой интегро-дифференциальных уравнений с вырождающейся параболичностью. // Кибернетика и системный анализ. – 2007, – № 6, – с. 90-102.
 16. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Волощук С.Д. Сценарии оптимального управления межрегиональными миграционными процессами в условиях рисков. // Кибернетика и системный анализ. – 2007, – № 1, – с. 16-33.
 17. Наконечный А.Г., Акименко В.В., Сугоняк И.И. Моделирование процессов оптимального управления в условиях неопределенности в экономических системах с иерархией. // Проблемы управления и информатики. – 2007, – № 1, – c. 134-147.

Академічні нагороди і премії:

 • Лауреат Премiї молодих вчених Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка, 1976
 • Лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України, 2000
 • Нагороджений Почесною грамотою МОН України, 2007
 • Заслужений працівник освіти України, 2009
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2011
 • Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015