Тимашов Олександр Олександрович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
Телефон:
E-mail:
Наукові інтереси:
комп'ютерні інформаційно-керуючі системи в різноманітних галузях.

Публікації

  1. Тимашов О.О., Палагин О.В., та колектив авторів Некоторые вопросы повышения производительности сигнальных процессоров. // Компьютинг. – Между-народный научно – технический журнал, – том 8, – вып.3, – 2009.
  2. Тимашов О.О., Визор Я.Є., Семотюк М.В., Чічірін Є.М. Формирование функций Уолша для многоканальных систем реального времени. // Проблеми інформати-зації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2009. – Вип. 4.
  3. Тимашов О.О., Палагин О.В., та колектив авторів Acoustic Commander – интегрированная операционная среда для измерения и расчета акустических параметров. // Комп’ютерні засоби, мережи та системи.- : Зб. наук. пр.– К.: ІК НАНУ, – 2009 – №8.

Академічні нагороди і премії:

  • Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, 1986