Загородній Юрій Віталійович

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат технічних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 403
Телефон:
259-05-34
E-mail:
Наукові інтереси:
математичне моделювання екологічних і економічних процесів, інтегровані системи управління.

Публікації

  1. Загородний Ю.В., Акименко В.В. Моделирование динамики системы моноциклической агрегации клеток. // Кибернетика и системный анализ. – 2011, – № 1, – с. 34-49.
  2. Yu.V. Zagorodniy, V.V. Akimenko, V.V. Romanenko The Optimal Control Problem of Monocycle Biological Cells Agregation. // Journal of Automation and Information Sciences. – 2010. – v.42., Issue 9. – p. 42-52.
  3. Загородний Ю.В., Акименко В.В., Романенко В.В. Задача оптимального управления моноциклической агрегацией клеток. // Проблемы управления и информатики. – 2010, – № 5, – с. 42-51.
  4. Загородній Ю.В., Акіменко В.В. Проектування СППР на основі нечіткої логіки: навчальний посібник. // К.: вид-во КНУ. – 2008. – 94 с.
  5. Загородній Ю.В., Кадієвський В.А. Моделювання економіки: навчальний посібник. // К.:Вид-во «ДАСОА». – 2007. – 150 с.
  6. Загородній Ю.В., Клімова О.І. Математична модель процесів росту рослин на прикладі картоплі. // Вісник ЖДУ. – 2007, – № 33, – c. 229-232.
  7. Загородній Ю.В., Ковальчук О.Ф. Про один підхід до моделювання розвитку систем. // Вісник КНУ: серія фіз..-мат. науки. – 2007, – № 1, – с. 149-152.
  8. Мащенко С.О. Трьохрівнева модель розвитку систем на прикладі рослинних організмів. // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2007, – № 4, – с. 149-153.