Карнаух Тетяна Олександрівна

Посада:
доцент
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
доцент
Аудиторія:
№ 38-1
Телефон:
253-05-30
E-mail:
Наукові інтереси:
Назва підручника/ посібника/ монографії Автор(и) Видавництво
Вступ до програмування мовою С++. Том 1. Організація обчислень Карнаух Т.О., Бєлов Ю.А., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б. К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2010 р. 132 с.
Теорія множин: потужність: навчально-методична розробка Карнаух Т.О. К.: ВПЦ "Київський університет" - 2008 26 с.
Назва статті Автор(и) Видання
Нерозв'язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам'яттю Карнаух Т.О. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2010, с. 144-147.
Об одном методе задания фрактальных множеств Карнаух Т.А., Лісовик Л.П. Кибернетика и системный анализ, том 45, №3. – 2009. – с. 42-50
Деякі властивості множин, заданих скінченними R-перетворювачами Карнаух Т.О. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 1, 2009, с. 106-111
Деякі різновиди задачі оптимізації багатопродуктивних потоків у мережах Карнаух Т.О., Касьянюк В.С. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2008, с. 131-134.
Властивості ірраціональних точок області визначення функцій, заданих магазинними R-перетворювачами Карнаух Т.О. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 4, 2008, с. 127-130.
Використання R систем для задання фрактальних множин Карнаух Т.О. Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 1, 2007, с. 165-167