Монографії

1. D.A. Klyushin, S.I. Lyashko, D.A. Nomirovskii, Yu.I. Petunin, V.V. Semenov Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements — New York: Springer Science+Business Media, LLC, 2012. — 225 p.
2. Буй Д.Б., Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "Сутність-зв'язок" — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. — 175 с.
4. Лавріщева К.М., Коваль Г.І., Бабенко Л.П., Слабоспицька О.О., Ігнатенко П.П. Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування — Київ: Інститут програмних систем НАН України, 2011. — 278 с.
5. Редько В.Н., Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Поляков С.А. Реляційні бази даних: Табличні алгебри та SQL-подібні мови — Київ: Видавничий дім "Академперіодика", 2001. — 192 с.
6. С.И. Ляшко, Д.А. Номировский, Ю.И. Петунин, В.В. Семенов Двадцатая проблема Гильберта: Обобщенные решения операторных уравнений — Москва: ООО "И.Д. Вильямс", 2009. — 192 с.