Навчальні посібники

1. Башняков О.М., Пічкур В.В. Задача синтезу в теорії керування — Київ: Вид-во "Сталь", 2012. — 116 с.
2. Бєлов Ю.А., Карнаух Т.О., Коваль Ю.В., Ставровський А.Б. Вступ до програмування мовою С++. Організація обчислень — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. — 175 с.
3. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці (блок 2) — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. — 108 с.
4. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: Мова С — Житомир: ЖДТУ, 2007. — 328 с.
5. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. — 336 с.
6. Гаращенко Ф.Г., Пічкур В.В. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. — 133 с.
7. Граве Д.А. Курс алгебраического анализа — Київ: 1910. — 512 с.
8. Грищенко О.Ю., Оноцький В.В. Курс лекцій з комплексного аналізу. Частина перша. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2015. — 144 с.
10. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. — 623 с.
11. Іксанов О.М., Шевченко В.І. Потоки на мережах — Київ: Наукове видавництво "ТВіМС", 2010. — 46 с.
12. Іксанов О.М., Шевченко В.І. Транспортна задача, її властивості та методи розв’язування — Київ: Наукове видавництво "ТВіМС", 2010. — 84 с.
13. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Вступ до дискретної математики — Київ: 110 с.
14. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Теорія графів у задачах — Київ: 90 с.
15. Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения — Москва: МФТИ, 2006. — 304 с.
16. Лавріщева К.М., Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії — Київ: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 269 с.
18. Нікітченко М.С. Теорія програмування. Частина 1 — Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. — 122 с.
19. Омельчук Л.Л. Формальні методи специфікації програм — Київ: УкрІНТЕІ, 2010. — 78 с.
20. Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації — Київ: Електронне видання. Електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003, — 215 с.
21. Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами — Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. — 187 с.
22. Тарануха В.Ю. Інтелектуальна обробка текстів: Частина 1 — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 2014. — 80 с.
23. Хусаінов Д.Я., Харченко І.І., Шатирко А.В. Введення в моделювання динамічних систем — Київ: 2010. — 130 с.
24. Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією — Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. — 74 с.