НДЛ "Моделювання та Оптимізації"

Тематика наукових досліджень

 • оптимальне керування;
 • математичне моделювання;
 • спеціальні чисельні методи;
 • аналіз стійкості, чутливості, керовності, спостережності, адекватності, реалізованості систем;
 • оцінювання параметрів, функціоналів та розв'язків, системи зі змінною розмірністю фазового простору;
 • псевдообернення матриць;
 • оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом та неповними даними.

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 1БФ015-01 "Розвиток теорії та створення програмно-алгоритмічних засобів для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем в умовах невизначеності", 2011-2015 (замовник МОН України).

 • Проект фундаментального спрямування № 06БФ015-03 "Розвиток теорії та розробка технологій для моделювання, аналізу, оцінки та оптимізації складних систем" , 2006-2010 (замовник МОН України).

 • Проект прикладного спрямування № 13ДП015-03 "Натуралістична симуляція поведінки суспензій типу рідина-пігмент в реальному часі для мобільних пристроїв" , 2013 (замовник ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані").

 • Проект прикладного спрямування № 10Н015-16 "Розробка програмного забезпечення конвертора електронних карт формату МР та налаштування на ПК з використанням програми перегляду", 2010-2011 (замовник ДП "Оризон-Навігація").

 • Міжнародний грант № 5240 "Нові методи дистанційного зондування хімічних та біологічних компонентів з використанням оптичних приладів" , 2011-2013 (замовник УНТЦ).

Досягнення

 • Розглядається новий тип множинних систем для дослідження задач практичної стійкості. Нові результати теорії збурення псевдо обернених та проекційних операторів дають можливість будувати ефективні процедури гіперплощинної кластеризації інформації. Розроблені нові методи та алгоритми для розв'язування актуальних задач розпізнавання образів, цифрової обробки зображень та синтезу голосу людини.

Публікації

 1. Верченко А.П. Метод автоматичного розташування написів точкових об'єктів в електронних картах, побудований на нейронній мережі Хопфілда. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2014, вип.43. – С. 121-124.
 2. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Сопоставление снимков панорамы на основании границ объектов. // Ж.: Компьютерная математика, 2014, № 1, – с. 46 – 53.
 3. Ляшко С.И., Стеля О.Б., Стеля И.О., Бондарь Е.С. Программное обеспечение гидрогеологической модели KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 1(115), 2014. – с. 119-128.
 4. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамних снимков с помощью портативних компьютеров. // Ж.:Проблемы управления и информатики, 2013, – № 45(12), с. 21-35.
 5. Кобзар А.Ю. Калібрування камери через пошук відстаней до ключових точок. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2013, – вип. 1, – с. 182-185.
 6. Гаращенко Ф.Г., Кобзар А.Ю. Интерактивное построение панорамных снимков с помощью портативных компьютеров. // Ж.: Проблемы управления и информатики, 2013, – № 6, – с. 90-102.
 7. Верченко А.П. Аналіз завантаженості дороги за відео потоком. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, – вип. 3. – с. 192-198.
 8. Кудин Г.И. Термодинамические свойства жидких сплавов системы NI-Y. // Украинский химический журнал, 2012, – вып. 2. – с. 100-103.
 9. Крак Ю.В., Кудін Г.І. Застосування методів розділення векторів ознак гіперплощиною в задачах розпізнавання елементів. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, – вип. 2. – с. 192-198.
 10. Кудін Г.І. Про похідні псевдо обернених матриць. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2012, – № 2(89). – с. 66-70.
 11. Башняков О.М., Пічкур В.В., Хітько І.В. Системні дослідження та інформаційні технології і функції Ляпунова. // Ж.: Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 1. – С. 220-227.
 12. Кобзар А.Ю. Структура бази зображень для побудови панорамних знімків. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2012, вип.4, с. 128 -131.
 13. Стеля О.Б., Стеля О.І. Програмне забезпечення комп'ютерної гідрогеологічної моделі KRISFLOW. // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2012, – № 2 (108). – с. 251-155.
 14. Кобзар Ю.М., Кобзар А.Ю. Модель хрупкого разрушения стержней в условиях ползучести при растяжении. // Ж.: Проблемы оптимального проектирования сооружений, 2011, – с. 162-169.
 15. Верченко А.П., Кобзар А.Ю. Алгоритм побудови панорамних знімків. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2011, – вип. 3, – с. 109-114.
 16. Верченко А.П. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2011, – вип. 4. – с. 61-67.
 17. Петрович В.М. Ідентифікація параметрів математичних моделей динамічних систем керування. // Ж.: Штучний інтелект. – 2011. – № 4. – с. 343-349.
 18. Верченко А.П. Використання методу множини рівнів в структурно-параметричній задачі пошуку оптимального прямокутника. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2010. – № 4. – с. 20-31.
 19. Верченко А.П. Виділення об'єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона. // Вісник Київського університету. Серія: "Фізико-математичні науки", 2010. – № 4. – с. 90-93.

Контакти

 • Адреса: просп. Академіка Глушкова 4д, кімнати: 209, 408, 409, 411, 412, Київ, Україна, 03187.
 • Телефон: +38(044)259-02-37, +38(044)259-05-31
 • Web: mss.unicyb.kiev.ua
 • E-mail: kaf-mss@unicyb.kiev.ua