Верченко Андрій Петрович

Посада:
старший науковий співробітник
Науковий ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Звання:
Аудиторія:
409
Телефон:
259-02-37
E-mail:
Наукові інтереси:
дослідження задач параметричної оптимізації пучків траєкторій в системах з проміжними умовами, розробка структурно-параметричних алгоритмів оптимізації, розпізнавання образів, розвиток методів цифрової обробки інформації, застосування методики оптимізації пучків траєкторій в задачах оптимізації економічних та фізичних систем, цифрова обробка зображень.

Публікації:

  1. Верченко А.П., Сторожук А.І. Аналіз завантаженості дороги за відео потоком. // Вісник КУ. Серія: фіз.-мат. науки, 2012, вип. 3. – С. 192-198.
  2. Верченко А.П., Кобзар А.Ю. Про один алгоритм побудови панорамних знімків. // Вісник КУ. Серія: фіз.-мат. науки, 2011 ,вип. 3. – С. 51-57.
  3. Верченко А.П., Швець Д.О., Гнатюк В.О. Побудова та чисельне дослідження математичної моделі технологічного процесу подрібнення. // Вісник КУ. Серія: фіз.-мат. науки, 2011, вип. 4. – С. 61-67.
  4. Верченко А.П. Використання методу множини рівнів в структурно-параметричній задачі пошуку оптимального прямокутника. // Журнал обчислювальної та прикладної математики.– 2010.– № 4. – С. 20-31.
  5. Верченко А.П. Виділення об'єктів з цифрового зображення на основі еволюції активного полігона. // Вісник КУ. Серія: фіз.-мат. Науки, 2010.– № 4. – С. 90-93.