НДЛ "Ймовірнiсно-статистичних методів"

Тематика наукових досліджень

 • Топології на групах.
 • Комбінаторика ультрафільтрів.
 • Асимптотичний аналіз складних систем.
 • Теорія масового обслуговування.
 • Теорія ігор, теорія розкладів.
 • Системний аналіз багатоканальних стохастичних мереж.
 • Керовані системи масового обслуговування.
 • Розробка програмного забезпечення для статистичної обробки даних.

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-06 "Проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу стохастичних мереж", 2011-2015 (замовник МОН України).

 • Проект прикладного спрямування № 11БП015-01 "Розробка інформаційної системи «Електронний університет» із застосуванням алгебраїчних та стохастичних моделей", 2009-2013 (замовник МОН України).

Публікації

 1. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Український математичний вiсник, (2014) 11, №1, 79–86.
 2. I. Protasov, S. Slobodianiuk On the subset combinatorics of G-spaces. // Algebra Discrete Math., (2014) 17, 98–109.
 3. I. Protasov Sparse and thin metric spaces. // Mat. Stud. (2014) 41, 92–100.
 4. T. Banach, I. Protasov, O. Sipachova Topologization of a set endowed with an action of a monoid. // Topology Appl. (2014) 169, 161–174.
 5. I. Protasov, K. Protasova Kaleidoscopical configurations. // Math. Sciences, (2014) 2000, Issue 3, 352–357.
 6. I. Protasov, S. Slobodianiuk Ultracompanions of subsets of a group. // Comment. Math. Univ. Coroline (2014) 52, 2, 257–265.
 7. T. Banakh, I. Protasov, S. Slobodianiuk Densities, submeasures and partitions of groups. // Algebra Discrete Math. (2014) 17, N2, 193-221.
 8. O. Petrenko,I. Protasov, S. Slobodianiuk Asymptotic structures of cardinals. // AGT, (2014) 15, 2,137-146.
 9. Доценко С.И., Маринич А.В. Игра в подсказу, вымогательство и угадывание в задаче оптимального выбора. // Кибернетика и Системный Анализ, (2014) 50(3), 107-116.
 10. Доценко C., Негадайлов П. Об оптимальном порядке просмотра групп в задаче выбора наилучшего элемента с групповым просмотром кандидатов. // Кибернетика и вычислительная техника, (2014) 175, 31-39.
 11. Королюк В.С., Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів накопичення в схемі фазового укрупнення. // Доповіді НАН України, (2014) №7, 28-35.
 12. I. Protasov Ultrafilters on metric spaces. // Topology and its Applications, (2014) 164, 207–214.
 13. Лебєдєв Є.О., Пономарьов В.Д. Про багатоканальні системи з повторними викликами сталої інтенсивності. // Доповіді НАН України, випуск №7, 2014, с.15-23.
 14. E. Lebedev, D. Ponomarov Steady state analysis of retrial queueing systems with constant retrial rate. // TOP, 2014.

Контакти

 • Адреса: просп. Академіка Глушкова 4д, кімнати: 219, 220, 225, 238, 706, 709, Київ, Україна, 03187.
 • Телефон: +38(044)259-02-80, +38(044)521-32-02, +38(044)259-05-20
 • Web: applstat.univ.kiev.ua, do.unicyb.kiev.ua
 • E-mail: do [at] unicyb.kiev.ua, stat [at] unicyb.kiev.ua