НДС "Теоретичної кібернетики"

Тематика наукових досліджень

 • інтелектуальна обробка даних та алгоритмічні аспекти обчислень;
 • математичні методи теорії можливостей та її застосування;
 • інформаційно-комунікаційні технології соціального спрямування.

Наукові проекти

 • Проект фундаментального спрямування № 11БФ015-05 "Створення теоретичних основ методів та програмних засобів інтелектуалізації інформаційно–комунікаційних та трансформерних технологій" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).

 • Проект прикладного спрямування № 14БП015-06 "Методи та комп'ютерні засоби для розпізнавання та моделювання комунікаційної інформації" в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Інформатизація суспільства" (замовник МОН України).

Досягнення

 • Розроблені нові методи моделювання і розпізнавання образної візуальної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, голосової мовної інформації, кластеризації і класифікації інформації, нові методи дослідження жестових мов спілкування, створення комп'ютерних систем для медицини та освіти, побудови нових безконтактних інтерфейсів з комп'ютером, вирішення проблем перетворення текстової інформації у голосову і жестову форми.

 • ІТ вивчення жестової мови впроваджена на державному рівні, доступна для всіх користувачів і використовується як Стандарт відтворення жестової інформації. Методи адаптації впроваджені у систему керування промисловими роботами. Проходять стадію впровадження ІТ розпізнавання емоцій, озвучення текстів українською мовою, реабілітації хворих і т.п.

Публікації

 1. Афонін А.О., Лялецький О.О. Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем. // Вісник Київського національного університету, 2014, №.4, с. 125-128.
 2. Лялецький О.О. Елементарне доведення теореми нормалізації для βη-редукції. // Вісник Київсь-кого університету, Серія: фіз.-мат. науки, 2014, № 1, с. 158-160.
 3. Лялецкий А.А. Новые доказательства важных теорем бестипового экзистенциального λ-исчисления. // Кибернетика и системный анализ, № 4, 2014, с. 53-63
 4. Афонін А.О., Лялецький О.О. Навчально-методичний посібник "Стислі нотатки з дискретної математики. Числа, множини, функції, відношення". // Арталекс-принт, 2014, 58 с.
 5. Касьянюк В.C. Адаптивні антенні решітки: парето-оптимальне оцінювання. // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп'ютерні системи та компоненти, Т. 4, Вип. 4, 2013. — с. 95-99.
 6. Гаркуша Н.І. Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип. 2, 2014. – с. 104-107.
 7. Голік А.О., Донченко В.C. Застосування матричних векторів ознак у задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Системні дослідження та інформаційні технології, № 2, 2014, с. 102-114.
 8. A. Golik Standardization of geometrical characteristics in gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", 2014, Vol. 21, Number 1, pp. 48-53.
 9. Гаркуша Н.І., Горбачук В.М. Втрата ефективності в рівновагах Неша. // Математичне моделювання в економіці, №1, 2013. – с. 20-24.
 10. Гаркуша Н.І. Динаміка моделі Гудвіна з післядією. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 89-93.
 11. Гаркуша Н.І. Динаміка нелінійної моделі системи популяцій Леслі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика, вип.3, 2013. – с. 23-27.
 12. Голік А.О., Донченко В.C. Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.4, 2013. – с. 100-103.
 13. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors and Hu moments in gesture recognition. // International Journal "Information Technologies & Knowledge", vol. 7, Number 4, 2013, P.380-391.
 14. A. Golik, V. Donchenko Matrix feature vectors in speech and gesture recognition. // International Journal "Information Theories & Applications", vol. 20, Number 2, 2013, P.143-155
 15. Голік А.О., Донченко В.С. Застосування еліпсоїдальної та ортогональної відстаней відповідності у задачах розпізнавання мови та жестів. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.1, 2013. – с. 146-155.
 16. Гаркуша Н.І. Про близькість моделей динаміки Вольтера та Гудвіна. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.2, 2013. – с. 131-134.
 17. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М. Кластеризація даних з використанням теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 151. Комп'ютерні науки. – К., 2013. – 5 с.
 18. V. Kasyanyuk, I. Volchyna Problem of restoring the functions-signals by finite set of data with errors. // International Journal "Information Models and Analyses", 2013, Vol.2, No.4. – P.361-369.
 19. Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Парето-оптимальное восстановление функциональных зависимостей по нечетким данным. // Электронное моделирование, 2013, т. 35, №2. – с. 3-13.
 20. Лялецький О.О. Декартові властивості категорії умовно повних векторних решіток. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, №.3, 2012 С. 109-111.
 21. Голік А.О. Формування векторів ознак: реалізація алгоритмів розпізнавання мовної інформації засобами паралельних обчислень. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фіз.-мат. науки, вип.3, 2012. – с. 141-151.
 22. Бычков А.С., Иванов Е.В., Касьянюк В.С. Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры. // Математические машины и системы. – 2012. – № 4. – с. 115-124.
 23. Касьянюк В.С., Малютенко Л.М., Польща М.В. Моделювання нечітких множин засобами теорії можливостей. // Наукові записки НаУКМА. Том 138. Комп'ютерні науки. – К., 2012. – с. 30-34
 24. Бичков О.С., Заворотний А.Л., Касьянюк В.С. Відновлення параметрів керованого об'єкта як задача багатокритеріальної оптимізації за Парето. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, вип. 55, 2012р. – Х.:ХАИ, с.4-20
 25. A. Zavorotnyy, V. Kasyanyuk Pareto-optimum approach to mathematical modeling of odours identification system. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 157-161.
 26. V. Kasyanyuk, I. Volchyna About possibility-theoretical method of piecewise-linear approximation of functional dependencies in problem of odors recognition. // International Journal "Information Models & Analyses", vol. 1, №2, 2012р., p. 162-169.
 27. Касьянюк В.С., Заворотний А.Л. Математическое моделирование электронного носа как задача парето-оптимизации. // Электронное моделирование, 2012р., Т. 34, №1. – с. 121-125.

Контакти

 • Адреса: просп. Академіка Глушкова 4д, кімнати 38-1, 38-2, Київ, Україна, 03187.
 • Телефон: +38(044)259-05-30
 • Web: tk.unicyb.kiev.ua
 • E-mail: kafedratk [at] unicyb.kiev.ua