Спеціалізовані вчені ради

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка діють наступні спеціалізовані вчені ради:
 1. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
  • 01.05.01 — теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки);
  • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки);
  • 01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки);
  створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 594 від 17.05.2012 року строком на три роки.

 2. Спеціалізована вчена рада Д 26.001.35 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
  • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);
  • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
  • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні науки);
  • 01.05.04 — системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки);
  створена на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка наказом Міністерства освіти і науки України № 1609 від 21.11.2013 року строком на три роки.