Наукові журнали

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка видаються наступні наукові журнали:

"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Фізико-математичні науки"

Журнал засновано в 1991 році, видається 4 рази на рік і публікує результати наукових досліджень в наступних напрямках:
 • Алгебра, геометрія та теорія ймовірностей.
 • Диференціальні рівняння, математична фізика та механіка.
 • Комп'ютерні науки та інформатика.
 • Радіофізика.
 • Сучасна фізика.
Журнал "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки" входить до переліку друкованих фахових видань ВАК України.
Архів номерів.

Журнал "Журнал обчислювальної та прикладної математики"

Журнал засновано в 1965 році, видається 3 рази на рік силами НДЧ кафедри обчислювальна математика в серіях "Оптимізація", "Прикладна математика" та "Обчислювальна математика" і має наступні напрямки:
 • Оптимізація.
 • Обчислювальна математика.
 • Математична фізика.
 • Теорія фільтрацї.
 • Теорія пружності.
 • Математична кібернетика.
 • Теорія управління.
Журнал "Журнал обчислювальної та прикладної математики" переліку друкованих фахових видань ВАК України.
Архів номерів.

"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Кібернетика"

Журнал видається 1 раз на рік і публікує результати наукових досліджень в наступних напрямках:
 • Аналіз, оцінювання, керування й оптимізація динамічних систем.
 • Еколого-економічний аналіз.
 • Чисельні методи.
 • Моделювання процесів.
Архів номерів.