Студентські організації

На факультеті комп'ютерних наук та кібернетики функціонують наступні студентські організації:
  • СП ФК — це виконавчий орган студентського самоврядування. Він обирається на конференції студентів факультету і відображає позицію кібернетиків в різних сферах освітньої діяльності колективу факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Студентський парламент бере активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів, покликаних всебічно сприяти навчальній, науковій, громадській, спортивній та творчій активності студентів.

  • НТСА ФК — це добровільне об’єднання студентів та аспірантів факультету кібернетики, яке сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі факультету.

  • Студентська профспілка

  • Студентська рада