ОР "Магістр"

Графік навчального процесу ОР "Магістр" факультету кібернетики денної форми навчання

на 2016/2017 навчальний рік

І семестр

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика Екзаменаційна сесія Підготовка кваліфікаційної (дипломної) роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи (назва, термін проведення) Канікули
1 маг. 113 Прикладна математика (прикладна математика)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Бізнес-інформатика)
121 Інженерія програмного забезпечення (пррограмне забезпечення систем)
124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень)
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016-09.01.2017
28.01.2017-12.02.2017
2 маг. 8.04030101 Прикладна математика
8.04030201 Інформатика
8.04030203 Соціальна інформатика
8.05010301 Програмне забезпечення систем
8.04030302 Системи і методи прийняття рішень
01.09.2016-28.12.2016 - 10.01.2017-27.01.2017 - - 29.12.2016-09.01.2017
28.01.2017-12.02.2017

ІI семестр

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Теоретичне навчання Практика Екзамен. сесія Підготовка дипломної роботи Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи Канікули
1 маг. 113 Прикладна математика (прикладна математика)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Бізнес-інформатика)
121 Інженерія програмного забезпечення (пррограмне забезпечення систем)
124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень)
13.02.2017-11.06.2017 - 12.06.2017-30.06.2017 - - 01.07.2017-31.08.2017
2 маг. 8.04030101 Прикладна математика 13.02.2017-19.03.2017 Виробнича практика "Методи моделювання та оптимізації складних систем"
03.04.2017-14.05.2017
20.03.2017-02.04.2017 15.05.2017-11.06.2017 Комплексний державний іспит з прикладної математики
Захист випускної кваліфікаційної роботи 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 8.04030203 Соціальна інформатика 13.02.2017-19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017-30.04.2017
Виробнича практика "Інтелектуалізація суспільної діяльності та інформаційний менеджмент"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017-02.04.2017 15.05.2017-11.06.2017 Комплексний державний іспит з соціальної інформатики
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 8.04030201 Інформатика 13.02.2017-19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017-30.04.2017
Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017-02.04.2017 15.05.2017-11.06.2017 Комплексний державний іспит за напрямом інформатика
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 8.05010301 Програмне забезпечення систем 13.02.2017-19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017-30.04.2017
Виробнича практика "Розробка програмно-інформаційних систем"
01.05.2017-14.05.2017
20.03.2017-02.04.2017 15.05.2017-11.06.2017 Комплексний державний іспит за спеціальністю програмне забезпечення систем
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-
2 маг. 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень 13.02.2017-19.03.2017 Асистентська практика
03.04.2017-30.04.2017
Виробнича практика "Прийняття рішень в ієрархічно-керованих системах"
01.05.2017-07.05.2017
20.03.2017-02.04.2017 15.05.2017-11.06.2017 Комплексний державний іспит за спеціальністю системи і методи прийняття рішень
Захист випускної кваліфікаційної роботи магістра 12.06.2017-30.06.2017
-

Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за 2017 рік

Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти за 2015 рік

Списки студентів 2016/2017 навчальний рік